Volkan ve Meireles için Karar Verildi

Yükleniyor

Volkan ve Meireles için karar verildi!

Tahkim Kurulu, Volkan Demirel ve Meireles için verilen kararı onadı.

Kuruldan yapılan açıklama şu şekilde:
Fenerbahçe A.Ş.’nin, futbolcuları Volkan Demirel ve Raul Trindade Jose Meireles ile ilgili PFDK’nın 16.05.2013 tarihli ve 2012-2013/1113 E., 2012-2013/1310 K. sayılı kararına itirazına dair Kurulumuzun E.2013/150 numaraya kayıtlı dosyası incelendi. İtirazın süresinde olduğu, gerekli harcın yatırıldığı görüldü. Müsabakaya ilişkin yayıncı kuruluştan celbedilen görüntüler izlenmek suretiyle yapılan müzakere neticesinde;

– Fenerbahçe A.Ş. futbolcusu Volkan Demirel’in, rakip takım sporcusuna yönelik eylemi, Kurulumuzun yerleşik içtihatları doğrultusunda FDT’nin 45. maddesinde düzenlenen saldırı niteliğinde olduğu, yargılamanın “saldırı” disiplin ihlali çerçevesinde yapılması ve buna göre cezanın alt sınırdan uzaklaşılarak tayin edilip edilmeyeceğinin tartışılması gerektiği anlaşılmakla birlikte, aleyhe itiraz olmaması ve cezanın re’sen aleyhe bozulamaması nedeniyle PFDK’ca verilen 5 resmi müsabakadan men cezası ve 16.500.-TL para cezasının onanmasına oybirliği ile;

– Fenerbahçe A.Ş. futbolcusu Raul Trindade Jose Meireles’in, rakip takım sporcusuna yönelik eyleminin ağırlığı yanında toplumsal değerler de dikkate alındığında PFDK’ca cezanın alt sınırdan uzaklaşılarak FDT’nin 42/1-a ve 35/4. maddeleri uyarınca 4 resmi müsabakadan men cezası ve 20.000.-TL para cezası olarak tayini isabetli görülmekle birlikte; futbolcunun aynı sezon içerisinde daha evvel hakaret eylemi nedeniyle PFDK’ca 20.12.2012 tarihli ve E.2012-2013/534, K.2012-2013/637 sayılı karar ile cezalandırıldığı, bu cezanın Kurulumuza yapılan itirazın reddedilmesi suretiyle kesinleştiği; futbolcunun bu kez yine “hakaret” eyleminde bulunarak disiplin ihlalini tekrar etmesi karşısında FDT’nin tekerrüre ilişkin hükmünün uygulanması suretiyle ceza tayin edilmesi gerektiği anlaşılmakla birlikte aleyhe itiraz olmaması ve cezanın re’sen aleyhe bozulamaması nedeniyle, neticeten PFDK’ca verilen 4 resmi müsabakadan men ve 20.000.-TL para cezasının onanmasına;

– Kurulumuzun Futbol Disiplin Talimatı’nın 103. maddesinde düzenlenen “yaptırımın ertelenmesi” taleplerine ilişkin olarak verdiği kararlarında belirtilen ertelenme için gerekli unsurların, itiraz eden futbolcular gerek Volkan Demirel gerekse de Raul Trindade Jose Meireles ile ilgili eylem bakımından mevcut olmadığı anlaşıldığından, adı geçen futbolcular tarafından yapılan yaptırımın ertelemesi talebinin reddine oybirliği ile karar verildi.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir