Roketle Adam Öldürmece (+15 falan)

Yükleniyor

Bu enteresan oyunda çoluğa çocuğa roketimizle saldırıyor, vücutlarını paramparça ediyoruz. Şiddet içerdiğinden (kafa kopmaları falan) lütfen çoluk çocuk oynamasın. Rüyanıza girer bak.


[oyn]

Oyunu sitenize eklemek istiyorsanız aşağıdaki kodu kullanın:

<object width="640" height="480" classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="src" value="http://www.physicsgames.net/swf/destroythevillage.swf" /><embed width="640" height="480" type="application/x-shockwave-flash" src="http://www.physicsgames.net/swf/destroythevillage.swf" /></object>

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir