Zombi Olup Ona Buna Saldırmaca

Yükleniyor

giysi giydirme oyunları oyna ve makyaj oyunları

 

Bebeklik döneminde sosyal ve duygusal gelişimin sağlıklı olabilmesinde

anahtar rolü anne baba oynamaktadır. Yeni doğan bebekler ve çocuklar, bakıcıları ile

ilişki kurma ihtiyacı içerisindedir. Anne ile bebek arasındaki ilişki, ancak yakınlık

arayışı ile belirginleşmektedir

Bu anlamda anne ile bebek arasındaki bağın oluşmasında kritik bir dönemin giysi giydirme oyunları oyna

varlığı ileri sürülmekte ve bağlanma için en uygun dönemin doğumdan hemen

sonraki dönem olduğu belirtilmektedir. Araştırmacılar, doğumdan hemen sonra

bebeğini kucağına alan anneler ile bebeklerin birbirlerine daha kuvvetli bir bağ ile

bağlandığını ifade etmiştir.36

 

Çocuk, ikinci yaşından itibaren çevreden duyu organlarına gelen uyarımlara

cevap veren edilgen bir varlık olmaktan çıkarak, çevresinde farklı uyarıcılar arayan,

meraklı yönelişlere sahip, etkin bir sosyal varlık olma yolunda çaba gösterir hale

gelmiştir.37

Yavuzer’e göre, ikinci yaşta çocuk, ailesinin dışındaki kişilerle etkileşimde

bulunmaya ve yaşıtları ile olan beraberlikten zevk almaya başlar.38

Çocuğun toplumsal ilişkileri öncelikle anne baba ve kardeşler çevresinde

yoğunlaşır. 4–5 yaş arasında çocuklar, anne babadan ilgi, onay ve kabul görme giysi giydirme oyunları oyna

gereksinimini yaşıtlarına kaydırır. Ancak yaşıtların bir çocuğun yaşamında önemli

rol oynamaya başlaması, okul öncesi yıllardan önce söz konusu değildir.39 Anne

babadan yaşıtlara kayan ilgi, bilişsel ve dilsel yeteneklerdeki değişimlerin de

sonucudur. Artan etkileşim, değişik toplumsal rolleri deneme fırsatları kadar, hareket

ve biliş becerilerini sınama fırsatlarını da sağlamaktadır. 40

Oyun, eğlence olmasının yanı sıra, büyümekte olan çocukların

sosyalleşmesinde bir dizi işlev görmektedir. Oyun, çocukların kendisini saran

dünyayı keşfetmesine ve bireysel biçimlerde tepkide bulunmasına olanak

sağlamaktadır. Çocuklar oyun aracılığıyla, gerçek davranıştan kaynaklanabilecek

hlikelerle karşılaşmaksızın farklı davranışları ve toplumsal rolleri

deneyebilmektedir. Oyun, çocuğun sosyal deneyimler kazanmasını sağlamakta;

çocuk sırasını beklemeyi, paylaşmayı,  barbie giydirme oyunları yardımlaşmayı, işbirliğini, başkalarının

isteklerini dikkate almayı, başkalarıyla iyi ilişkiler kurmayı ve hakkını aramayı oyun

ile öğrenmektedir.41

Çocuklar, başkalarını gözlemleyerek ve onların yaptığını yaparak davranış

biçimleri kazanır. Bu anlamda da çocuklar, gözlemlerini genellikle oyunlarına

yansıtır. Evcilik oyununda anne baba, doktorculuk oyununda doktor, hemşire, hasta

vb. gibi toplumsal rolleri taklit eder. 42

Bu dönemde çocuk, kendisi için daha geniş bir sosyal çevre olan ilköğretime

başlamıştır. 0–6 yaş döneminde okul öncesi eğitim kurumlarından yararlanamayan

çocuklar, başlangıçta bu yeni çevreye uyum sağlamakta zorlanabilmektedir. Okulda

uyulması gereken kurallar vardır; yeni hayatında oyun arkadaşları yerine sınıf

arkadaşları, anne baba yerine öğretmenler, idareciler, sadece oyunla ilgilenmek

yerine başarmak zorunda olduğu dersler gibi farklı bir çevre ve sorumluluklar yer barbie giydirme oyunları

almaktadır. Bütün bu farklılıklar, çocuğun yeni çevreye uyumunu zorlaştıran

nedenlerdir.43

Yavuzer’e göre çocuk, okula başlamasıyla birlikte, okul öncesine oranla daha

çok sayıda arkadaşla ilişki kurar ve bireysel oyunun yerini grup oyunu alır. Başka bir

deyişle, çocuğun okul çağı ile birlikte bir grup üyesi olma çağına girmesi ve sosyal

bilincinin artması söz konusudur. makyaj oyunları

Gander ve Gardiner’e göre, bu dönemde çocukların öğrenmesi gereken sosyal

gelişim görevleri, kişisel bağımsızlık kazanma, yaşıtlarıyla geçinme ve toplumsal

cinsiyet rolünü öğrenmedir. Okul yıllarının başında çocuklar, anne babalarından

duygusal bağımsızlıklarını değil, fiziksel bağımsızlıklarını kazanırlar. Bağımsızlık

kazanma, orta çocukluğun bitiminde bile tamamlanamayan yavaş bir süreçtir. Bu

durum ergenlik boyunca, hatta bir süre yetişkinlikte de sürer. Ancak süreç içinde

birçok ilerleme kaydedilir. İkinci görev olan yaşıtlarıyla geçinmeyi öğrenmede makyaj oyunları

başarılı olmak, bağımsızlık kazanmakla yakından ilişkilidir ve arkadaş grubu, bunun

kazanılmasında destek sağlar. Yaşıtlarıyla geçinmeyi öğrenmede okul, öncelikli

ortamdır. Toplumsal cinsiyet rolünü öğrenme görevi, ailede bebeklik sırasında

gelişmeye başlar ve orta çocukluk döneminde çocuk, anne babadan biriyle

özdeşleşirken pekişir. Orta çocuklukta, toplumsal cinsiyet rolü beklentileri yaşıt

gruplarına üye olmakla güçlenir. 45

İlk çocuklukta olduğu gibi, orta çocuklukta