1 Kadın 1 Erkek Kapak Fotoğrafları

Yükleniyor

Niceliksel araştırmaların belirtilerine yönelik, yaşlı
bayanların dulluklarında bir anlamda daha bağımsız ve bağımsız oldukları
istikametinde tespitler yapılsa da, aslında yaşlı dul escortlara yönelik dul
olmanın bir avantajı bulunmamaktadır. Sözgelişi, Türkiye’de evli yaşlı
erkeklerin %9,5’i ve evli yaşlı bayanların da %12,bir’i mutsuzdur. Bununla
birlikte, çözümleme neticelerine yönelik, dul yaşlı erkeklerin %1bir’i ve dul
yaşlı bayanların ise %18,5’i huzursuz olduklarını belirtmektedirler. Bu
neticeler bize Türkiye’de, dul yaşlı insanların, evlilere rağmen daha huzursuz
olduklarını işaret etmektedir. Bu yönden, Türkiye’de uygar vaziyetin refah
açısından kilit oyun üstlendiği açıktır. Dul yaşlı insanların geliyor olacak
beklentileri değerlendirildiğinde de benzer umutsuzluk sürmektedir. Türkiye’de
dul yaşlı erkeklerin %40,8’i ve dul yaşlı escort bayanlar %37,8’i
geleceklerinden umutsuz olduklarını dile getirmektedirler. Halbuki evli meydana
gelen yaşlılarda bu oranlar hemen hemen yarısı yarıya daha yetersizdir. Dul
yaşlılar arasındaki mutsuzluğun ve gelecekten umutsuzluğun basit nedenlerinden
birisi, gündelik yaşamlarında başka bir bireye ya da müesseseye meydana gelen
bağımlılıklarıdır. Sözgelişi, dul yaşlı erkeklerin %8,6’sının ve dul yaşlı
bayanların %16,2’sinin kendilerine ilişkin bir toplumsal güvencesi yoktur.
Kendilerine ilişkin sosyal güvenceleri olmayan yaşlı insanların, sıhhat ve
bakım hizmetleri genellikle çocuklarının sosyal güvenceleri açısından
karşılanmaktadır. Bu vaziyet hiç kesinlikle ki parasal ve manevi yönden bir
bağımlılık ilişkisi yaratmaktadır. Eşini kaybeden yaşlının bağımlılığın
arttığının bir öbür mühim göstergesi, günlük hayat aktivitelerinde ve ayrıca iş
hayatında da kendini işaret etmektedir. Türkiye’de, dul yaşlı insanların gündelik
faaliyetlerini ve iş yaşamında çalışmalarını engelleyecek seviyede fizyolojik
ya da zihinsel meselelerle, evli yaşlılara nazaran 3 kat daha bir sürü
karşılaştıkları saptama edilmektedir. Yaşamsal cinsiyet, ileri yaş ve uygar
vaziyetin da etkisiyle meydana çıkan bu eşitsizlik, yalnızca bakıma muhtaç
yaşlıları değil, onların bakımını üstlenen aile bireylerini de
marjinalleştirmektedir. Yaşlılıkla birlikte uygar vaziyette meydana gelen
değişimler, hem bir yaşlıyı bakıma muhtaç hale getirmekte hem bir de yaşlıları
bir diğer bireye ya da müesseseye bağlı hale getirmektedir. Türkiye’de yapılmış
olan araştırmalar sonucu olarak ele geçirilen bu belirtiler, bilhassa yaşlı
bayanların ilerleyen yaş grubundaki, yaşlı erkeklerle karşılaştırıldığında,
daha yüksek oranlarda eşlerini kaybederek dul kaldıklarını ve hayatlarının
geriye olan kısmını dul olarak geçirdiklerini meydana koymaktadır. Türkiye’de
dulluk, özellikle Antepli escortlar için buraya tıklayınız normatif bir
duruma gelmektedir. Avrupa’da da yaşlı bayanların hali bu bakımdan
Türkiye’dekinden bir sürü da başka değildir. Sözgelişi, İngiltere’de 65 yaşın
üzerindeki yaşlı bayanların yarısı duldur ve bir kadın yaşamının aşağı yukarı 9
senesini dul olarak geçirmektedir.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir